Våren 2016

  • Stöddag – 23 april, start 09.00
  • Årsstämma – 8 juni, start 19.00 i Fridhemsgatan 66 färeningslokal, ingång via inre gården

kommande styrelsemöten:

  • 19 maj
  • 16 juni