Våren 2017

Planerade styrelsemöten:

  • 24 januari
  • 21 februari
  • 23 mars
  • 25 april
  • 23 maj
  • 15 juni

Vänligen inkom med ärenden rörande t ex renoveringar, andrahandsuthyrning mm inför dessa datum

Obligatorisk ventilationskontroll:
14 (gårdshuset) och 15 (gathuset) februari, 17.00 – 21.00

Vårstädning:
22 april, 10:00

Årsstämma, preliminärt:
8 juni