Våren 2020

Planerade möten/aktiviteter:

  • 13 januari
  • 10 februari
  • 16 mars
  • 20 april
  • Städdag 25 april
  • 8 juni
  • Stämma 11 juni

Vänligen inkom med ärenden rörande t ex renoveringar, andrahandsuthyrning mm inför dessa datum.