Hösten 2020

Planerade möten/aktiviteter:

  • 7 september
  • 5 oktober
  • 2 november
  • 7 december
  • Städdag 3 oktober

Vänligen inkom med ärenden rörande t ex renoveringar, andrahandsuthyrning mm inför dessa datum.