Våren 2021

Planerade möten/aktiviteter:

  • 11 januari
  • 8 februari
  • 8 mars
  • 12 april
  • Städdag: 25 april 10.00–14.00 (frivillig pga Corona smittan)
  • 10 maj
  • 14 juni
  • Årsmöte: 16 Juni 19.00-21-00, prel. på gården

Ärenden (t ex renoveringar, andrahandsuthyrning) som medlemmar vill ha behandlade på ett styrelsemöte skall inkomma, via mail, till styrelsen senast en vecka innan mötet.