Våren 2021

Planerade möten/aktiviteter:

  • 11 januari
  • 8 februari
  • 8 mars
  • 12 april
  • Städdag: 25 april 10.00–14.00
  • 10 maj
  • 14 juni
  • Årsmöte: datume ej bestämt

Ärenden (t ex renoveringar, andrahandsuthyrning) som medlemmar vill ha behandlade på ett styrelsemöte skall inkomma, via mail, till styrelsen senast en vecka innan mötet.