Ekonomi

ÅRSREDOVISNIGAR

FAKTURAADRESS

Räkningar, fakturor och andra dokument rörande ekonomi skall skickas till föreningens förvaltare:

e-mail: faktura@mbf.se

eller postadress:

BF Kettingen no3 upa
c/o MBF
Box 581
721 10 Västerås