Fastighetens skötsel

Fastighetsförvaltning
Föreningen har avtal med BK Fastighetsservice rörande fastighetsförvaltning samt jourassistans, för detta se under fliken Akut händelse.

Avtalet omfattar att en fastighetsskötare kommer varannan vecka. De går igenom alla gemensamma utrymmen, vid behov byts trasiga lampor i de gemensamma utrymmena, kontrollerar värmepannan, byter namn i entrén vid behov, osv.

Det är bra om alla boende är uppmärksamma på saker som behöver åtgärdas. Kontakta BK Fastighetsservice direkt, att göra felanmälan kostar inte föreningen något extra. Typer av fel som du kan kontakta dem direkt är t.ex. trasiga lampor i trapphuset, dörrar som inte går att stänga, lösa plattor i golvet, etc.

Tel: 08-556 96 630 
E-post: brevladan@bkfastighetsservice.se

Boende i föreningen kan också anlita BK Fastighetsservice för egna ändamål, som VVS arbeten, elarbeten osv. Kostnaden för dessa arbeten tas naturligtvis av den boende.

Inträffar det något akut (ex. vattenläckage eller att hela huset saknar elektricitet) skall du omedelbart ringa BK Fastighetsservice journummer: 08-714 82 10

Att använda journumret innebär en betydande kostnad för föreningen och ska bara användas i de fall då fastigheten riskerar skador och/eller stora kostnader. Jourkostnader p.g.a. av missbruk debiteras den boende.

Krånglande inpasseringssystem
Om det är problem med inpasseringssytemet, kontakta Storstadens Lås AB, tel. nr. 08-21 21 21 eller via mail info@storstadenslas.se

Problem med hissen
Service av hissarna sköts av St. Eriks Hiss AB, som också skall kontaktas vid hissfel. Tel. Nr.: 08-522 258 00

För att undvika problem gäller följande instruktioner:

  • Öppna inte dörren på för vid gavel. (Gångjärnen trycks ut och dörren stängs inte ordentligt.)
  • Slå inte igen gallergrinden (det förskjuter låsmekanismen)
  • Sätt inte tryck mot insidan av gallergrinden, t ex med barnvagnar (det felskjuter gallergrinden och försvårar korrekt stängning)