Fastighetsförvaltning

Föreningen har avtal med BK Fastighetsservice rörande fastighetsförvaltning samt jourassistans.

Avtalet omfattar att en fastighetsskötare kommer varannan vecka. Han byter trasiga lampor i de gemensamma utrymmena, kollar värmepanna, byter namn i entrén, hjälp vid akut skada osv.

Det är bra om alla boende är uppmärksamma på saker som behöver åtgärdas. Kontakta BK Fastighetsservice direkt, att göra felanmälan kostar inte föreningen något extra. Typer av fel som du kan kontakta dem direkt är t.ex. trasiga lampor i trapphuset, lösa plattor i golvet,  etc.

TEL: 08-556 96 630 eller
E-post:
brevladan@bkfastighetsservice.se

Boende i föreningen kan anlita BK Fastighetsservice för egna ändamål, som VVS arbeten, elarbeten osv. Kostnaden för det arbetet tas naturligtvis av den boende.

Inträffar det något akut (ex. vattenläckage eller att hela huset saknar elektricitet) skall du omedelbart ringa:

Journummer: 08-714 82 10
Att använda journumret innebär en betydande kostnad för föreningen och ska bara användas i de fall då fastigheten riskerar skador och/eller kostnader. Jourkostnader p.g.a. av missbruk debiteras den boende.

Krånglande portlås eller koddosa
Kontakta AB Begelås, http://www.begelas.se, 08-34 08 50 eller jour 08-660 26 60. Vi rekommenderar dem även om det gäller ditt eget lås, men då betalar du så klart själv.

Problem med hissen
Service av hissarna sköts av St. Eriks Hiss AB, som också skall kontaktas vid hissfel. Tel. Nr.: 08-522 258 00

För att undvika problem gäller följande instruktioner:

  • Öppna inte dörren på för vid gavel. (Gångjärnen trycks ut och dörren stängs inte ordentligt.)
  • Slå inte igen gallergrinden (det förskjuter låsmekanismen)
  • Sätt inte tryck mot insidan av gallergrinden, t ex med barnvagnar (det felskjuter gallergrinden och försvårar korrekt stängning)

Avfallskvarn
Får du problem med din kvarn ger installationsfirman Uson miljöteknik ger support. De kan nås på 08-640 59 00 eller uson@usonmiljoteknik.se.

Namnskylt
När du skall ändra namnet på din dörr finns två alternativ, om du har en:

  1. Gammal dörr, måste du ändra namnet själv. Bokstäver finnas i pannrummet (källarvåningen gathuset).
  2. Säkerhetsdörr, kontakta BK Fastighetsservice och be dem, vid nästa ordinarie rond, ändra namnet på dörren.

Om namnet skall ändras på namntavlan i entrén skall du också kontakta BK Fastighetsservice.