Allmänna utrymmen

Innergårdar

Innergård med uteplats och grill Gemensam innergård

Föreningens medlemmar har tillgång till två innergårdar. Den ena mellan husen i fastigheten. Den andra är en gemensam gård tillsammans med de andra bostadsrätts föreningarna i kvarteret Kättingen och ligger bakom gårdshuset. Båda gårdarna får användas fritt av medlemmarna för olika aktiviteter, t.ex. grillning, barnkalas, osv.

På innergården mellan husen finns soffgrupp, utomhusmöbler och grillutrustning som de boende kan använda under sommarhalvåret. Här finns också  föreningens cykelparkering och är dessutom plats för våra avfalls- och tidningsinsamlingsbehållare.

Gården bakom gårdshuset kan också nyttjas av av de boende. Här finns några sittgrupper.

Båda gårdarna underhålls och städas av föreningen under vår årliga höst- och vårstädning.

Tvättstuga

Det finns en tvättstuga i föreningen, i källarplanet i gathuset. Din portnyckel går till både källardörren och tvättstugans dörr. I anslutningen till tvättstugan finns en dusch och toalett, som kan användas i nödfall.

Tvättstugan är naturligtvis endast till för de boende i Kettingen 3.

Regler för tvättstugan

FÖRE TVÄTT:

 • Du får endast ha ett tvättpass bokat åt gången/ per dag.
 • Du bokar ditt pass på anslagstavlan i gathusets källare genom att ange efternamn på den tid som önskas.
 • Respektera när andra har bokat tvättid. Din tvätt skall vara klar och tömd när nästa tvättid börjar.
 • Om ett bokat tvättpass inte börjat utnyttjas 1 timma efter starttid kan den bokade tiden övertas av annan medlem.
 • Tvättpassen är måndag – söndag kl: 9-12, 12-15, 15-18, 18-21
 • Torktid upp till 45 min efter avslutat tvättid

UNDER TVÄTT:

 • Tvättstugan har 2 st tvättmaskiner, en torktumlare & ett torkskåp samt ett tvättställ och bord.
 • Tvätta inte bygel-BH i tvättmaskinen. Byglarna kan lossna och åstadkomma stopp och skador i tvättmaskinen. Använd alltid en tvättpåse.
 • Undvik överdosering av tvättmedel, portionera endast så mycket tvättmedel som behövs för din tvätts vikt. Läs doseringsinformation på tvättmedelspaketet.
 • Var speciellt noga med att ta hand om utspillt tvätt- och sköljmedel. Skölj ur tvättmedelsfacken!
 • Observera att doseringsavdelaren i tvättmedelsfacket ska justeras när flytande tvättmedel används, se bild.

EFTER TVÄTT:

 • Torka rent tvättmedelsfacken så att algbildning förhindras och därmed svarta smutsfläckar på kläderna, lämna även luckorna till facken öppna efter fullgjord tvätt
 • Torka rent bord
 • Torka rent ovansidorna på tvättmaskinerna samt torktumlare
 • Rengör filtren i torktumlaren fritt från fiberdamm
 • Rengör botten av torkskåp
 • Sopa rent golvet vid behov

 

Manual till tvättmaskinerna finns här.