Gemensamma aktiviteter

Varje vår och höst anordnas en halv dag för lättare underhåll, förbättring och städning av våra gemensamma utrymmen, både inne och ute. Det är också ett utmärkt tillfälle att lära känna sina grannar. Den avslutas med en gemensam lunch, företrädesvis på en av våra två gårdar. Styrelsen mottager tacksamt förslag på underhåll och förbättringar som kan utföras under dessa dagar.

Vanligtvis brukar föreningen hyra en släpkärra för grovsopor och det går där bra att slänga en mindre mängd från eget bohag, ex. elskrot.

Eftersom vi äger fastigheten gemensamt, förväntas att alla medlemmar närvarar om inget annat har överenskommits innan. Alternativ syssla kan eventuellt ordnas om det finns behov. Den som inte närvarar och inte meddelat det innan kommer att debiteras en avgift på 500kr.