Styrelse

Styrelse 2023-2024

 • Ordförande: Per Björk
 • Sekreterare: Ola Eriksson
 • Kassör: Tobias Åkerberg (avgått pga flytt)
 • Ledamot: Matts Lissjanis
 • Ledamot: Per-Olof Mazzeti
 • Suppleant: Krister Ahlberg
 • Suppleant: Christina Mansfeld
 • Adjungerad: Dante Cherco (tf. Kassör)

Kontakta styrelsen på styrelsen@kettingen3.se

Styrelse 2022-2023

 • Ordförande: Per Björk
 • Sekreterare: Ola Eriksson
 • Kassör: Tobias Åkerberg
 • Ledamot: Matts Lissjanis
 • Ledamot: Per-Olof Mazzeti
 • Suppleant: Krister Ahlberg
 • Suppleant: Eva Holm

Kontakta styrelsen på styrelsen@kettingen3.se

Styrelse 2021-2022

 • Ordförande: Per Björk
 • Sekreterare: Ola Eriksson
 • Kassör: Tobias Åkerberg
 • Ledamot: Matts Lissjanis
 • Ledamot: Per-Olof Mazzeti
 • Suppleant: Krister Ahlberg
 • Suppleant: Eva Holm

Kontakta styrelsen på styrelsen@kettingen3.se

Tidigare styrelser

Styrelse 2020-2021

 • Ordförande: Per Björk
 • Sekreterare: Ola Eriksson
 • Kassör: Karl Norling (t.o.m 15/3)
 • Ledamot: Eva Holm (kassör fr.o.m. 16/3)
 • Ledamot: Per-Olof Mazzeti
 • Suppleant: Krister Ahlberg

Styrelse 2019-2020

 • Ordförande: Per Björk
 • Sekreterare: Louise Högdahl
 • Kassör: Karl Norling
 • Ledamot: Ola Eriksson
 • Ledamot: Per-Olof Mazzeti
 • Suppleant: Krister Ahlberg

Styrelse 2018-2019

 • Ordförande: Krister Ahlberg
 • Sekreterare: Louise Högdahl
 • Kassör: Åsa Dolk
 • Ledamot: Caisa Skarendahl
 • Ledamot: Per-Olof Mazzeti
 • Suppleant: Per Björk

Styrelse 2017-2018

 • Ordförande: Krister Ahlberg
 • Sekreterare: Louise Högdahl
 • Kassör: Åsa Dolk
 • Ledamot: Caisa Skarendahl
 • Ledamot: Alexis Lindhé
 • Suppleant: Per Björk

Styrelse 2016-2017

 • Ordförande: Per Björk
 • Sekreterare: Stina Carlstedt
 • Kassör: Krister Ahlberg
 • Ledamot: Björn Lindahl
 • Suppleant: Matts Lissjanis
 • Suppleant: Alexis Lindhé

Styrelse 2015-2016

 • Ordförande: Per Björk
 • Sekreterare: Stina Carlstedt
 • Kassör: Krister Ahlberg
 • Ledamot: Matilda Landsberg
 • Ledamot: Matts Lissjanis
 • Suppleant: Kristoffer Nilsson
 • Suppleant: Maria Theill

Styrelse 2014-2015

 • Ordförande: Clara Norman
 • Sekreterare: Matilda Landsberg
 • Kassör: Krister Ahlberg
 • Informationsansvarig: Kristoffer Nilsson
 • Teknisk förvaltning: Per Björk
 • Redovisning: Johan Berner