Andrahandsuthyrning

För att få hyra ut i andra hand krävs ett andrahandskontrakt och godkännande från styrelsen. En sådan uthyrning är alltid tidsbegränsad till maximalt ett år, därefter måste en ny ansökan göras. Ett sådant avtal skall också inkludera att andrahandshyresgästen avsäger sig besittningsrätten.

Föreningen följer Hyresnämndens rekommendationer om andrahandsuthyrning.

Vid andrahandsuthyrning påförs lägenhetsinnehavaren en avgift på 10% av kvartalsavgiften under andrahandsuthyrningsperioden. Utöver detta ska en flyttavgift om 2000 kr betalas in.

Rörande korttidsuthyrning, ex AirBnB, betraktas detta också som andrahandsuthyrning. Föreningen accepterar inte att man hyr ut sin lägenhet för en eller några nätter. För att undvika missförstånd, vänligen meddela styrelsen innan du gör något av ovanstående.