Andrahandsuthyrning

För att få hyra ut i andra hand krävs ett andrahandskontrakt och godkännande av styrelsen. Föreningen ser gärna att uthyrningen är minst ett år, gärna längre. Uthyrningen måste dock vara tidsbegränsad. Ett sådant avtal skall också inkludera att andrahandshyresgästen avsäger sig besittningsrätten. Föreningen ser gärna att andrahandshyresgästen deltar i vår resp. höststädning.

Föreningen följer Hyresnämndens rekommendationer om andrahandsuthyrning.

Vid andrahandsuthyrning påförs lägenhetsinnehavaren en avgift på 10% av kvartalsavgiften under andrahandsuthyrningsperioden.

Anökan till styrelsen skall göras på följande blankett Andrahandsansökan. Ansökan skall sedan skickas in digitalt till styrelsen. Mailadressen finns på startsidan.

Rörande korttidsuthyrning, ex AirBnB, betraktas detta också som andrahandsuthyrning. Föreningen accepterar inte korttidsuthyrning, d.v.s. att man hyr ut sin lägenhet för en eller några nätter. Naturligtvis får vänner och bekanta bo en kortare tid i lägenheten men för att undvika missförstånd, vänligen meddela styrelsen innan du gör något av ovanstående.