Ombyggnad

Om du har planer på någon väsentlig förändring, ombyggnad eller renovering av din lägenhet, krävs styrelsens skriftliga godkännande innan ombyggnaden påbörjas. Som detta räknas i princip allt utom förändring av lägenhetens ytskikt. Styrelsen har möten en gång i månaden och ni kan hitta schemat här. Fyll i denna blankett (wordpdf) och skicka in till styrelsen med ev bilagor inför styrelsemötet.

Vid renovering av våtutrymmen skall särskild försiktighet iakttagas och arbetet skall utföras fackmannamässigt. Föreningen kräver att VVS företaget som utför arbetet är auktoriserat av Säker Vatten och följer dess branschregler. Om det gäller våtrumsarbete skall företaget följa branschregler för BBV och/eller GVK och arbetet skall utföras fackmannamässigt. De företag/personer som utför arbetet skall vara certifierade av ovanstående bransch-organisationer. För mer information se www.bkr.se www.gvk.se och www.sakervatten.se Styrelsen kräver också att de utförande företagen utfärdar kvalitetsdokument och/eller intyg på utfört arbete. På begäran, skall dessa kunna uppvisas för Styrelsen.

Att tänka på vid renovering:

  • Det är inte tillåtet att göra ingrepp i ventilationssystemet, inklusive ta bort, flytta, stänga igen eller lägga till ventiler
  • Köksfläkten får inte anslutas till ventilationssystemet
  • Effektuttaget (minska eller öka) för lägenheten får inte ändras
  • Handdukstorkar och golvvärme får inte anslutas till varmvattnet. Eventuellt befintliga installation skall bytas ut snarast
  • Elementen tillhör föreningen och får inte flyttas eller tas bort
  • Avfallskvarnen som finns i köket (under diskhon) tillhör föreningen och får inte kopplas ur eller tagas bort. Vid renovering i köket skall avfallskvarnen återinstalleras och anslutas till diskhons avloppsrör.