Ombyggnad

Om du har planer på någon väsentlig förändring, ombyggnad eller renovering av din lägenhet, krävs styrelsens skriftliga godkännande innan ombyggnaden påbörjas. Som detta räknas i princip allt utom förändring av lägenhetens ytskikt. Styrelsen har möten en gång i månaden och ni kan hitta schemat här. Fyll i denna blankett (wordpdf) och skicka in till styrelsen med ev bilagor inför styrelsemötet.

Vid renovering av våtutrymmen skall särskild försiktighet iakttagas och arbetet skall utföras fackmannamässigt. Föreningen kräver att VVS företaget som utför arbetet är auktoriserat av Säker Vatten och följer dess branschregler. Om det gäller våtrumsarbete skall företaget följa branschregler för BBV och/eller GVK och arbetet skall utföras fackmannamässigt. De företag/personer som utför arbetet skall vara certifierade av ovanstående bransch-organisationer. För mer information se www.bkr.se www.gvk.se och www.sakervatten.se Styrelsen kräver också att de utförande företagen utfärdar kvalitetsdokument och/eller intyg på utfört arbete. På begäran, skall dessa kunna uppvisas för Styrelsen.

Ingrepp i ventilationssystemet får inte göras. Köksfläkten får inte heller anslutas till ventilationssystemet. Det är inte heller tillåtet att öka effektuttaget till lägenheten.

Handdukstorkar och golvvärme som värms upp med varmvattnet är inte tillåtna att installera och befintliga skall snarast bytas ut mot eluppvärmda dito.

Alla företag som utför arbete i fastigheten skall dessutom ha entreprenadförsäkring som innefattar allrisk och ansvar. Den boende skall be om en kopia av försäkringsbeviset.

Sist om ombyggnad, byggavfall får inte placeras utanför lägenheten, på vår gård eller på trottoaren utanför fastigheten. Om så sker kommer de att fraktas bort på lägenhetsinnehavarens bekostnad.