Sopor och återvinning

Föreningens har behållare för sortering av hushållsavfall och tidningar. Soporna hämtas 2 ggr i veckan, måndagar och torsdagar.

Alla lägenheter skall ha en avfallskvarn installerad i köksvasken (gemensam installation 2016). Om fysisk manual saknas har du en digital version här: Uson-Miljoteknik-Installation-Skotsel
Installationsfirman Uson miljöteknik ger support. De kan nås på 08-640 59 00 eller uson@usonmiljoteknik.se.

Föreningen har installerat avfallskvarnar i alla lägenheterna och det är av två skäl:

  1. Minska den totala avfallsmängden. En uppskattning är att 30 – 40% av allt avfall är matavfall och kan köras i avfallskvarnen. Förening betalar avfall per volym, så ökad användning av avfallskvarnen bidrar till att begränsa våra kostnader.
  2. Hygieniska skäl. Inget matavfall i våra soptunnor minskar intresset för insekter, råttor och andra skadedjur att vara där. Dessutom undviker vi dåligt lukt på vår gård.

Allt annat avfall är den boende ansvarig för att transportera bort till respektive återvinningsanläggning. Här är de närmaste:

Återvinningsstation: (glas, kartong, metall, plast, tidningar och batterier) Kungsholms Strand under St. Eriksbron.
Återvinningscentral: (det mesta) Linta Gårdsväg 16, Bromma eller Cedersdalsgatan 7, Roslagstull

Alla måste ta sitt ansvar och minska avfallsmängden. Använd avfallskvarnen och det som kan slängas på Återvinningsstationen skall inte ta upp plats i våra soptunnor!!! Då gör vi en miljöinsats och minskar våra kostnader