Sopor och återvinning

Föreningens har behållare för sortering av hushållsavfall och tidningar. Soporna hämtas 2 ggr i veckan, måndagar och torsdagar.

Merparten av lägenheterna har en avfallskvarn installerad i köksvasken (gemensam installation 2015). Om fysisk manual saknas har du en digital version här: Fördelar och hantering avfallskvarn Handhavandeinstruktion avfallskvarn
Installationsfirman Uson miljöteknik ger support. De kan nås på 08-640 59 00 eller uson@usonmiljoteknik.se.

Allt annat avfall är den boende ansvarig för att transportera bort till respektive återvinningsanläggning. Här är de närmaste:

Återvinningsstation: (glas, kartong, metall, plast, tidningar och batterier) Kungsholms Strand under St. Eriksbron.
Miljöstation: (miljöfarligt avfall) Norr Mälarstrand 31, Preem.
Återvinningscentral: (det mesta) Linta Gårdsväg 16, Bromma eller Cedersdalsgatan 7, Roslagstull
Samlare för ljuskällor: (glödlampor och lågenergilampor) Entrén Daglivs Klippet St:Eriksgatan 34 eller Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4.