För mäklare

På den här sidan finns svaren på de allra flesta frågor en bostadsköpare kan ställas inför. För enkelhetens skull är det lagt i punktform. Om ni har ytterligare frågor skall ni i första hand vända er till vår förvaltare Mbf och i sista hand styrelsen i föreningen. Info hur ni kontaktar dem finns längs ner på denna sida.

För handläggning rörande ägarbyte, skall t ex överlåtelsehandlingar, medlemsansökan, pantbrev etc. skickas till vår förvaltare Mbf, adress se längst ner på denna sida.

Om att vara medlem

 • I avgiften till föreningen ingår värme och vatten. El ingår inte utan betalas separat av den boende som också ansvarar för att teckna avtal med en elleverantör .
 • Avgiften betalas kvartalsvis i förskott.
 • Bostadsrättstillägg till hemförsäkringen ingår inte i avgiften, utan måste tecknas av den boende.
 • Kabel-TV finns men utökat utbud betalas av den boende
 • Bredband 1000/1000 Mbit/s ingår i medlemsavgiften dock ej installation (fiber har anslutits till varje lägenheten)
 • Varje lägenhet är utrustat med en avfallskvarn
 • Varje lägenhet har ett förråd i källaren.
 • Gemensamma utrymmen: Tvättstuga, cykelförvaring och 2 uteplatser (mellan gatu och gårdshus samt bakom gårdshuset).
 • Städdagar: en på våren och en på hösten som avslutas med en gemensam lunch. Boende förväntas deltaga inte bara för att städa utan också för att träffa sina grannar.
 • Övrigt underhållsansvar är snöskottning av gården som sköts av medlemmarna våningsvis en eller två veckor per år enligt ett rullande schema

Om föreningen

Senaste årsredovisning och revisorsberättelse hittar du på ekonomisidanFöreningens stadgar (pdf) finns här.

 • Överlåtelseavgift: 2,5% av prisbasbeloppet, betalas av köparen
 • Pantsättningsavgift: 1% av prisbasbeloppet, betalas av köparen
 • Juridisk person godkänns ej som medlem
 • Föreningen godkänner delat ägande, men vill att den boende äger minst 10%.
 • Andrahandsuthyrning accepteras inte vid ägarbyte. Man bör bo i lägenheten själv åtminstone några år innan andrahandsuthyrning kommer godkännas
 • Föreningen är en äkta bostadsförening (BF)
 • Föreningen förvärvade fastigheten: 1921
 • Föreningen äger marken
 • Antal bostäder i föreningen: 37
 • 2st källarlokaler hyrs ut
 • Föreningen har inte tillgång till några garage eller parkeringsplatser
 • Föreningen utför energideklaration enligt gällande regler.
 • Föreningens ekonomiska förvaltning sköts av MBF (www.mbf.se)
 • Föreningen har ingen inre reparationsfond
 • Styrelsen förfogar över lägenhetsregistret och tillhandahåller mäklarbild, kontakta vår förvaltare angående detta.
 • Teknisk förvaltning sköts av BK Fastighetsförmedling
 • Trappstädning sköts av en städfirma
 • Taksnöskotning är utlagt på en extern firma.
 • Styrelsen får återkommande frågor kring andelstal och kvartalsavgifter. I detta dokument förklaras vad det beror på och hur de är uträknade Andelstal-och-Avgifter-Historik-och-Forklaring
 • Föreningsavgiften kommer fr.o.m. 2024-01 att höjas med 10% (beslut på styrelsemöte 21 novenber 2023)
 • Föreningen har också en hållbarhetspolicy

Om fastigheten

 • 2022 Underhållsplan  (pdf) Underhållsplanen är ett levande dokument, denna underhållsplan är reviderad 2022-05-12. Det finns inga planer på att göra några omfattande renoveringar som påtagligt kommer påverka föreningens ekonomi och leda till avgiftshöjningar.
 • Renoveringar och ombyggnader
 • OVK-besiktning 2017
 • Byggår: 1904
 • Uppvärmning av fastigheten sker med fjärrvärme
 • Radonmätning har utförts 2020. Inga förhöjda värden har uppmätts.

Kontakt

Vid frågor om t.ex. aktuella avgifter, mäklarbilder och dyl., hänvisar vi till vår ekonomiska förvaltare MBF på www.mbf.se  eller 021-40 33 00. Övriga frågor, som inte besvaras av denna sida eller MBF kan epostas till styrelsen styrelsen@kettingen3.se

Adress till vår förvaltare:
BF Kettingen no3 upa
c/o MBF
Box 581
721 10 Västerås

Styrelsen har möten enl detta schema och behandlar inkomna ärenden vid dessa tillfällen.