För mäklare

Om att vara medlem

 • I avgiften till föreningen ingår värme och vatten. El ingår inte utan betalas separat av den boende som också ansvarar för att teckna avtal med en elleverantör .
 • Avgiften betalas kvartalsvis i förskott.
 • Bostadsrättstillägg till hemförsäkringen ingår inte i avgiften, utan måste tecknas av den boende.
 • Kabel-TV finns men utökat utbud betalas av den boende
 • Bredband 1000/1000 Mbit/s ingår i medlemsavgiften dock ej installation (fiber har anslutits till varje lägenheten)
 • Varje lägenhet har ett förråd i källaren.
 • Gemensamma utrymmen: Tvättstuga, cykelförvaring och 2 uteplatser (mellan gatu och gårdshus samt bakom gårdshuset).
 • Städdagar: en på våren och en på hösten
 • Övrigt underhållsansvar är snöskottning av gården som sköts av medlemmarna våningsvis en eller två veckor per år enligt ett rullande schema

Om föreningen

Senaste årsredovisning och revisorsberättelse hittar du på ekonomisidanFöreningens stadgar(pdf) finns här.

 • Överlåtelseavgift 1180 kr, betalas av köparen
 • Pantsättningsavgift 470 kr, betalas av köparen
 • Juridisk person godkänns ej som medlem
 • Föreningen godkänner delat ägande, men vill att den boende äger minst 10%. Andrahandsuthyrning accepteras inte vid ägarbyte.
 • Föreningen är en äkta bostadsförening (BF)
 • Antal bostäder i föreningen: 37
 • 2st källarlokaler hyrs ut
 • Föreningen har inte tillgång till några garage eller parkeringsplatser
 • Föreningen har utför energideklaration enligt gällande regler.
 • Föreningens ekonomiska förvaltning sköts av MBF (www.mbf.se)
 • Föreningen har ingen inre reparationsfond
 • Styrelsen förfogar över lägenhetsregistret och tillhandahåller mäklarbild, kontakta vår förvaltare angående detta.
 • Teknisk förvaltning sköts av BK Fastighetsförmedling
 • Trappstädning sköts av en städfirma
 • Snöskotning är utlagt till en takfirma.
 • Styrelsen får återkommande frågor kring andelstal och kvartalsavgifter. I detta dokument förklaras vad det beror på och hur de är uträknade Andelstal-och-Avgifter-Historik-och-Forklaring
 • Inga avgiftsförändringar planeras 2020/2021 (uppdaterad 10 mars 2021)

Om fastigheten

 • Underhållsplan 2013 – Rev C (pdf) En ny underhållsplan håller på att tas fram. Det finns dock inga planer på att göra några omfattande renoveringar som påtagligt kommer påverka föreningens ekonomi.
 • Renoveringar och ombyggnader
 • OVK-besiktning 2017
 • Byggår: 1904
 • Föreningen förvärvade fastigheten: 1921
 • Föreningen äger marken
 • Uppvärmning av fastigheten sker med fjärrvärme
 • Radonmätning har utförts 2020. Inga förhöjda värden har uppmätts.

Kontakt

Vid frågor om t.ex. aktuella avgifter, mäklarbilder och dyl., hänvisar vi till vår ekonomiska förvaltare MBF på www.mbf.se  eller 021-40 33 00. Övriga frågor, som inte besvaras av denna sida eller MBF kan epostas till styrelsen styrelsen@kettingen3.se

För handläggning rörande ägarbyte, skall t ex överlåtelsehandlingar, medlemsansökan, pantbrev etc. skickas till:
BF Kettingen no3 upa
c/o MBF
Källgatan 14
722 11 Västerås

Styrelsen har möten enl detta schema och behandlar inkomna ärenden vid dessa tillfällen.