Avgifter och förmåner

Avgift

Avgiften till föreningen betalas kvartalsvis i förskott och den skall senast betalas den sista helgfria dagen i månaderna december, mars, juni och september. Kvartalsavgiften skall betalas in på Bankgiro nr 5000-0116

Inga inbetalningsavier skickas ut men om det sker en ändring av avgiften kommer information om detta i god tid innan. Hör av dig till styrelsen om du är osäker på din avgift.

Vid en försening av avgiften på mer än 7 dagar tillkommer en förseningsavgift på 200kr. Efter totalt 14 dagars försening blir det ytterligare 200kr. Om ingen betalning har inkommit efter 4 veckor lämnas ärendet till inkasso.

Förmånskort

Föreningen är medlem i Fastighetsägarna Stockholm och vi har i och med detta möjlighet att handla varor och tjänster till förmånliga priser, genom ett förmånskort. Det är allt från bilar, brandskydd, vitvaror till byggmaterial. För mer detaljerad info se http://www.fastighetsagarna.se/stockholm/for-medlemmar/formansavtal5 Förmånskortet kan fås genom styrelsen, Per Björk.