Avgifter och förmåner

Avgift

Avgiften till föreningen betalas kvartalsvis i förskott och den skall senast betalas den sista helgfria dagen i månaderna december, mars, juni och september. Avgiften betalas in på Bankgiro nr 5021-3684 (BF Kettingen No 3 U.P.A.).

Inbetalningsavier skickas ut av vår ekonomiska förvaltare MBF, några veckor innan betalningsdag. 

Vid utebliven betalning har MBF rätt att ta ut förseningsavgift och även driva en obetald avgift till inkasso.

Frågor rörande avgift och betalning, kontakta MBF, 021-40 33 00 eller info@mbf.se