Grannsamverkan

Grannsamverkan innebär att grannar samverkar för att motverka brott.
Syftet är att tillsammans förebygga brott och skapa en trygg och trivsam boendemiljö.
Man hjälps åt att se efter varandras bostäder, gemensamma ytor och närområde och på så vis minskas möjligheterna att stjäla.

Start av bosamverkan