Akut händelse

En akut händelse är när det är fara för person, fastigheten riskerar betydande skador samt om miljön riskerar att skadas. Till akut händelse räknas inte trasiga glödlampor, stopp i en hiss (om den är tom) el. dyl. händelser.

Att använda journumren nedan innebär en betydande kostnad för föreningen och ska bara användas vid en akut händelse. Jourkostnader p.g.a. av missbruk debiteras den boende.

Icke akuta ärenden och dylikt hanteras av BK Fastighetsförvaltning.

Hissproblem: Akut är det bara om en eller flera personer är istängda i hissen:

 • Kontakta St. Eriks Hiss AB. Journummer: 08-522 258 00 eller  0417-788 32

Vattenläcka: Skulle en vattenläcka uppstå är man skyldig att utan dröjsmål stoppa läckan, även om det inte är i ens egen lägenhet. Det gäller också om läckan uppstår i tvättstugan eller annat gemensamt utrymme. Följande skall göras:

 • Stäng av vattnet i lägenheten. Om inte det fungerar, stäng av huvudledningen in till fastigheten. Kranen finns i gathusets cykelförråd. Det är rummet till höger i korridoren där tvättstugan ligger (samma nyckel som till tvättstugan). Kranen finns längst upp till vänster i rummet. OBS, med den stängs allt vatten (kallt och varmt) av till fastigheten.
 • Om inte det fungerar eller du inte klarar av det, ring BK Fastighetsservice journummer 08-714 82 10
 • Kontakta boende som är eller kan bli berörda av skadan.
 • Sätt utan dröjesmål upp anslag i fastigheten att vattnet är avstängt.
 • Kontakta styrelsen.

Akut elfel: När det är fara för person, egendom och/eller miljö:

 • Stäng av strömmen till enheten som är fel eller bryt strömmen till din lägenhet. Släck eventuell brand. Om inget av det hjälper, ring 112
 • Annars, ring BK Fastighetsservice journummer 08-714 82 10.
 • Kontakta boende som är eller kan bli berörda av skadan.
 • Sätt upp anslag i fastigheten om andra lägenheter berörs.
 • Kontakta styrelsen.

Ohyra eller skadeinsekter: Föreningen är försäkrad via Brandkontoret, som skall uppges när du kontaktar Anticimex

 • Kontakta utan dröjsmål Anticimex, tel. nr. 08-517 634 00.
 • Kontakta boende som är eller kan bli berörda av skadan.
 • Kontakta styrelsen.

Porten går inte att låsa eller någon av rutorna i den har gått sönder:

 • Ring BK Fastighetsservice journummer 08-714 82 10.
 • Bevaka dörren tills BK är på plats för att säkra att inga obehöriga tar sig in.

Föreningenhar har använt sig av Stockholms Glasmästeri. Glaspanelerna i dörrarna är 24x28cm, 4mm tjocka med en 15mm fasning runt om.

Om skadan har uppstått p.g.a. oaktsamhet av den boende eller denns gäster, skall den boende till fullo ersätta skadan.

Matavfallskvarnen: Får du problem med din avfallskvarn. Gör följande:

 1. Börja med att läsa detta Uson-Miljoteknik-Felsokning och Uson-Miljoteknik-Installation-Skotsel. Om inte det fungerar kontakta Uson Miljöteknik.
 2. Uson Miljöteknik har telefonsupport mellan 7-21 alla dagar. Telefonnummer: 08-640 59 00 eller maila deras support Support

Fara för person och övriga nödfall:

 • Ring 112