Vid akut händelse

En akut händelse är när det är fara för person, egendom och/eller miljö. Till akut händelse räknas inte trasiga glödlampor, stopp i en hiss som är tom el. dyl. Missbruk beivras. Övrigt hanteras via vanlig fastighetsförvaltning.

Vattenläcka: Skulle en vattenläcka uppstå är man skyldig att utan dröjsmål stoppa läckan. Det gäller också om läckan uppstår i tvättstugan.

 • Stäng av vattnet i lägenheten. Om inte det fungerar, stäng av huvudledningen in till fastigheten. Kranen finns i torkrummet som är rummet till höger i korridoren där tvättstugan är (samma nyckel som till tvättstugan). Kranen finns längst upp till vänster i rummet ovanför skåpet.
 • Om inte det fungerar eller du inte klarar av det, ring BK Fastighetsservice
  journummer 08-714 82 10
 • Kontakta de boende som är eller kan bli berörda av skadan.
 • Sätt upp anslag i fastigheten att vattnet är avstängt.
 • Kontakta styrelsen.

Akut elfel: När det är fara för person, egendom och/eller miljö:

 • Ring BK Fastighetsservice journummer 08-714 82 10.
 • Kontakta de boende som är eller kan bli berörda av skadan.
 • Sätt upp anslag i fastigheten om andra berörs.
 • Kontakta styrelsen.

Ohyra eller skadeinsekter:

 • Kontakta utan dröjsmål Anticimex, tel.nr. 08-517 634 00. Uppge att fastigheten är försäkrad via Brandkontoret när de frågar.
 • Kontakta styrelsen.

Porten går inte att låsa eller en ruta i den går sönder:

 • Ring BK Fastighetsservice journummer 08-714 82 10.
 • Vakta dörren tills BK är på plats för att säkra att inga obehöriga tar sig in.
 • Om du eller någon av dina gäster är ansvarig för att en ruta gått sönder behöver du ersätta den utöver BKs provisoriska reparation.  För föreningens räkning har använt oss av Stockholms Glasmästeri, info@stockholmsglas.se. Glaspanelerna i dörrarna är 24x48cm stora, 4 mm tjocka med en 1,5 cm fasning runt om.

Fara för person och övriga nödfall:

 • Ring 112