Namnskylt och brevlåda

Post och reklam läggs numera i brevlådan vid entren, inget kommer att delas ut i brevinkastet vid din dörr. Således, det enda som bör finnas är namnet på den boende, den som äger lägenheten eller andrahandshyresgäst. Det namnet skall finnas på nedan beskrivna sätt och plats. Behovet av att skriva ‘Ingen Reklam’ kan tas bort från din dörr. Även eventuella övriga lappar skall tas bort, t.ex. företagsnamn eller dyligt.

På din dörr

När du skall ändra namnet på din dörr finns två alternativ. Om du har en:

  1. Gammal dörr, måste du ändra namnet själv. Bokstäver finnas i pannrummet (källarvåningen gathuset).
  2. Säkerhetsdörr, kontakta BK Fastighets-service och be dem, vid nästa ordinare rond, ändra namnet på dörren. För kontaktinformation, se Att Bo Här\I Fastigheten

Det skall således inte finnas några egengjorda klisterlappar på dörren. Om de finns skall de tas bort och göras enligt instruktion ovan.

För den som vill är det ok att göra brevinkastet obrukbart men det ingreppet får inte synas utifrån, t.ex. skruvar.

Namntavlan i entren

Om namnet skall ändras på namntavlan i entrén skall du också kontakta BK Fastighetsservice. Det är inte ok att klistra dit en egen lapp på glaset, den kommer tas bort vid första bästa tillfälle.

Brevlådan i entren

Den som får sin post ditt, dennes namn skall stå där inget annat. Om man inte vill ha reklam skall det stå i det avsedda fönstret, brevid inkastet. Påklistrade lappar med namn, ‘ingen reklam’ eller dyligt kommer att tas bort.

Namnet skall skrivas med Times New Roman 28 punkter fet stil, inget annat är acceptabelt.

Tanken med att rensa upp lappar på dörrrarna och ha en bestämd textstil på brevlådan är att det skall se snyggt och enhetligt ut.

Har ni frågor om detta, hör av er till styrelsen på deras mail.