El och värme

El

Varje lägenhet i föreningen är utrustad med en egen elmätare, som finns i källaren. Så det är upp till den boende att teckna elavtal med en elleverantör. För nyinflyttade är det viktigt att få elavtalet överflyttat från föregående ägare.

Till alla lägenheter är det framdraget 3 fas.

Värme

Inomhustemperaturen bör vara runt 20 grader och den regleras av den boende via termostaterna på elementen. Tänk på att en grads ökning av temperaturen, ökar energi-förbrukningen med 4-5%. Under de varma månaderna är värmesystemet avstängt. För att värmesystemet skall fungera bäst är det viktigt att ventilationsventiler inte är övertapetserade, igenstoppade eller dyl.