Lås och nycklar

Som boende bör du ha följande nycklar:

  • Lägenhetsnyckel: överlämnas vid ägarbyte av föregående ägare
  • Entré- och källar- och tvättstugenyckel: Överlämnas vid ägarbyte av föregående ägare. Denna nyckel behövs för att komma in från den bakre gården
  • Källarförrådsnyckel och lås: Är den boendes ansvar att införskaffa och är till för att låsa medlemmens personliga källarförråd.

Försäkra dig om att du vid övertagande av lägenheten får alla nycklar, inklusive dubbletter av den föregående ägaren.

Om det börjar brinna eller om en vattenläcka uppstår medan du inte är hemma kommer din dörr att forceras. Om något störande ljud eller lukt kommer ur lägenheten under längre tid, kommer föreningen att ta hit en låssmed på medlemmens bekostnad då föreningen inte har någon huvudnyckel.

Kontaktuppgifter till den låssmed som föreningen använder hittar du här.

Vår fastighet är utrustad med en automatisk dörröppnare. Så ytterdörren mot gatan kan öppnas med en enkel knapptryckning både utifrån och inifrån.

Om man skall ut: Tryck på den nedersta knappen till höger om dörren.

Om man skall in: Tryck först in portkoden, tryck därefter på knappen som sitter direkt under portkodsdosan.

OBS! Dörren står öppen några sekunder så det är särskilt viktigt att hålla koll på att ingen obehörig lyckas kommer in.