Att bo här

TrapphusAtt bo och vara medlem i en bostadsförening innebär ett gemensamt ansvar och att man tillsammans med alla andra medlemmar i föreningen äger fastigheten som föreningen består av. Att vara medlem innebär också att man accepterar föreningens stadgar (pdf).

Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

Alla kostnader och utgifter som föreningen har får hus och gårdar fördelas ut på varje enskild bostad genom en avgift som fastställs av styrelsen. Det finns med andra ord aldrig någon annan som betalar, utan det är vi gemensamt som måste stå fär alla kostnader och utgifter.

Så, ju bättre vi är på att förvalta vår förening och ha kontroll på kostnaderna, desto lägre avgift får respektive bostad. Det är därför viktigt att vi medlemmar är aktsamma om vår gemensamma fastighet och dess utrustning som till exempel hissar, portar, gårdsplan, tvättmaskiner, osv.