Att bo här

TrapphusAtt bo och vara medlem i en bostadsförening innebär att man tillsammans med de andra medlemmar i föreningen äger fastigheten som bostadsföreningen består av, byggnader och mark. Det innebär bland annat att man har ett gemensamt ansvar för skötsel och ekonomi. Som medlem har man också accepterat föreningens stadgar (pdf) samt övriga regler som finns beskrivna på denna hemsida eller beslutats av styrelsen.

Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

Alla kostnader och utgifter som föreningen har för hus och gårdar fördelas ut på varje enskild bostad genom en avgift som fastställs av styrelsen. Det finns med andra ord aldrig någon annan som betalar, utan det är vi gemensamt som måste stå för alla kostnader och utgifter.

Så, ju bättre vi är på att förvalta vår förening och ha kontroll på kostnaderna, desto lägre avgift får respektive bostad. Det är därför viktigt att vi medlemmar är aktsamma om vår gemensamma fastighet och dess utrustning som till exempel hissar, portar, gårdsplan, tvättmaskiner, osv.