Källarförråd och cyklar

Vi har inget cykelförråd men din cykel får parkeras på gården. Om du inte avser att använda den under en längre tid ber vi dig att förvara den i ditt källarförråd eller på de fåtal platser i gårdshusets källare som är avsedda för cyklar (krokar i taket).

Till varje lägenhet hör det ett källarförråd. Förrådet är till för förvaring av medlemmarnas personliga tillhörigheter och får således inte hyras ut till annan person. Husets entrényckel passar även till källardörren.

Man får av brandsäkerhetsskäl inte ställa något i gångarna utanför förråden (betraktas som utrymningsvägar), annat än i cykelstället (krokar i taket). Saker som påträffas utanför förråden betraktas som skräp och kommer att fraktas bort.