Källarförråd och cyklar

Till varje lägenhet hör det ett källarförråd. Förrådet är till för förvaring av medlemmarnas personliga tillhörigheter och får således inte hyras ut till annan person. Tänk på att inte förvara livsmedel där eller annat som kan attrahera djur och insekter. Den boende är själv ansvarig för att skaffa lås till sitt förråd. Husets entrényckel passar även till källardörrarna.

Föreningen har två förvaringsplatser för cyklar, förutom cykelstället på gården. Ett är i gathuset, till höger bortanför tvättstugan. Det andra är gårdshusets källare. Precis när man kommer ner. Där skall cykeln hängas i en krok. De får inte stå i gången och hindra förbi passage.