Trivselregler

Trivselregler försöker vi ha så få som möjligt, använd sunt förnuft och personligt omdöme. De regler vi har är följande:

  • Att man skall ta hänsyn gäller naturligtvis dygnet runt men man får inte föra oljud mellan kl. 22.00 – 07.00 söndag t.o.m. torsdag. Fredag och lördag gäller kl. 23.00 – 08.00.
  • Ombyggnad och renovering får ske vardagar under normal arbetstid. Kom överens med de kringboende om ni har andra önskemål.
  • Fest och kalas har vi alla ibland. Skall ni ha det, meddela grannar i förväg, gärna med lapp i trappuppgången.
  • Vill ni grilla på balkongen, så kolla med era grannar bredvid och ovan först.
  • Lämna inte sopor utanför din ytterdörr då dessa kan börja lukta illa och dra till sig ohyra.
  • Enligt brandmyndigheten får utrymningsvägar ej vara blockerade. Som utrymnings” vägar räknas entré, trapphus, våningsplan och andra ställen där en evakuering kan ske. Cyklar, barnvagnar, soppåsar, byggavfall m.m. får således ej vara placerade i dessa utrymmen. Detta är ett krav från Brandmyndigheten och det är varje enskild medlems ansvar att se till att det följs.
  • Det är naturligtvis var och ens ansvar att städa efter sig när man har haft någon aktivitet på någon av våra gårdar. Principen gäller att man skall lämna den så som man själv vill att det skall se när man kommer dit.
  • De som har balkong kan fritt använda den för sitt privata bruk men den får inte användas som förråd och/eller avställningsplats. Vi vill således inte se cyklar, bildäck, kartonger och dyl. på balkongerna.

Om du känner dig störd av en granne eller irriterad på något, prata först med vederbörande. Om inte det fungerar, kontakta polisen om det gäller störande oljud och informera styrelsen.