Försäkring och ansvar

Ditt ansvar

Du måste ha en hemförsäkring med bostadsrättstillägg, och du måste ha en fungerande brandvarnare i din lägenhet. Vi rekommenderar att du också har brandsläckare, klass ABE och en brandfilt.

Hemförsäkring

En hemförsäkring för en hyresrätt täcker inte de kostnader som du har ansvar för som bostadsrättsinnehavare. Det är därför mycket viktigt att du, snarast efter inflyttningen, tecknar en hemförsäkring för bostadsförening.

Det vanligaste försäkringsärendet är vattenskador i lägenheten, så det är särskilt viktigt att Du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för de som drabbas.

Föreningens ansvar

Föreningen svarar för att alla stammar (el, vatten, avlopp, TV-kablar osv) fungerar upp till lägenheten. Föreningen svarar också för alla radiatorer och dess funktion. Dessutom svarar föreningen för fastigheternas yttre skikt, yttre delen av fönstren och lägenhetsdörren, entré, trapphus, tvättstuga, källare, värmesystem och gårdarna.

Lägenhetsinnehavarens ansvar

I lägenheten ansvarar lägenhetsinnehavaren för all eldragning och VVS-system, inklusive golvbrunnar och avlopp som finns i lägenheten. Lägenhetsinnehavaren svarar också för lägenhetens inre skick d.v.s. tak, väggar, vitvaror, innerdörrar och lägenhetsdörrens innersida. Dessutom har lägenhetsinnehavaren ansvar för innerfönstren, glas och fönsterbågar.