Försäkring och ansvar

Ditt ansvar

Du ansvarar för din lägenhet och måste ha en giltig hemförsäkring med bostadsrättstillägg samt en fungerande brandvarnare i din lägenhet. Vi rekommenderar att du också har en brandsläckare (klass ABE) och en brandfilt.

Hemförsäkring

En vanlig hemförsäkring för en hyresrätt täcker inte de områden som du har ansvar för som lägenhetsinnehavare i en bostadsförening. Det är därför mycket viktigt att du, snarast efter inflyttningen, tecknar en hemförsäkring som inkluderar bostadsrättstillägg (kallas så även för en bostadsförening).

Det vanligaste försäkringsärendet är vattenskador i lägenheten, så det är särskilt viktigt att Du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för de som drabbas.

Föreningens ansvar

Föreningen ansvarar för att alla stammar (el, vatten, avlopp, TV-kablar osv) fungerar upp till lägenheten. Föreningen ansvarar också för alla radiatorer och dess funktion samt för ventilationssystemet. Dessutom svarar föreningen för fastigheternas yttre skikt, yttre delen av fönstren och lägenhetsdörren, entré, trapphus, tvättstuga, källare, värmesystem och gårdarna.

Lägenhetsinnehavarens ansvar

I lägenheten ansvarar lägenhetsinnehavaren för all eldragning och VVS-system, inklusive golvbrunnar och avlopp som finns i lägenheten. Lägenhetsinnehavaren svarar också för lägenhetens inre skick d.v.s. tak, väggar, vitvaror, innerdörrar och lägenhetsdörrens innersida. Dessutom har lägenhetsinnehavaren ansvar för innerfönstren, glas och fönsterbågar.