Våren 2022

Planerade möten och aktiviteter

  • 10 januari, styrelsemöte
  • 14 februari, styrelsemöte
  • 14 mars, styrelsemöte
  • 11 april, styrelsemöte
  • 7 maj, vårstädning (10.00-14.00)
  • 9 maj, styrelsemöte
  • 15 juni, styrelsemöte (före årsstämman)
  • 15 juni, Årsstämma

Ärenden (t ex renoveringar, andrahandsuthyrning) som medlemmar vill ha behandlade på ett styrelsemöte skall inkomma, via mail, till styrelsen senast en vecka innan mötet.