Författararkiv: styrelsen

Hösten 2023 och våren 2024

Planerade möten och aktiviteter

▪ 28 juni, konstituerande styrelsemöte
▪ 16 augusti, styrelsemöte
▪ 19 september, styrelsemöte
▪ 14 oktober, höststädning (kl.10-14)
▪ 17 oktober, styrelsemöte
▪ 21 novemeber, styrelsemöte
▪ 19 december, styrelsemöte
▪ 16 januari, styrelsemöte
▪ 20 februari, styrelsemöte
▪ 19 mars, styrelsemöte
▪ 16 april, styrelsemöte
▪ 28 april, vårstädning (kl. 10-12), sedan gemensam lunch
▪ 14 maj, styrelsemöte
▪ 29 maj, föreningsstämma (kl. 18:00-), prelimärt gården

Ärenden (t ex renoveringar, andrahandsuthyrning) som medlemmar vill ha behandlade på ett styrelsemöte skall inkomma, via mail, till styrelsen senast en vecka innan mötet.

Hösten 2022 och Våren 2023

Planerade möten och aktiviteter

 • 27 juni, konstituerande styrelsemöte
 • 19 september, styrelsemöte
 • 15 oktober, Höststädning (09:00-13:00)
 • 20 oktober, styrelsemöte
 • 17 november, styrelsemöte
 • 15 december, styrelsemöte
 • 19 januari, styrelsemöte
 • 16 februari, styrelsemöte
 • 16 mars, styrelsemöte
 • 20 april, styrelsemöte
 • 23 april, vårstädning (10.00-14.00)
 • 25 maj, styrelsemöte
 • 8 juni, årsmöte (18:00-20:00)

Ärenden (t ex renoveringar, andrahandsuthyrning) som medlemmar vill ha behandlade på ett styrelsemöte skall inkomma, via mail (med korrekta bilagor), till styrelsen senast en vecka innan mötet.

Våren 2022

Planerade möten och aktiviteter

 • 10 januari, styrelsemöte
 • 14 februari, styrelsemöte
 • 14 mars, styrelsemöte
 • 11 april, styrelsemöte
 • 7 maj, vårstädning (10.00-14.00)
 • 9 maj, styrelsemöte
 • 15 juni, styrelsemöte (före årsstämman)
 • 15 juni, Årsstämma

Ärenden (t ex renoveringar, andrahandsuthyrning) som medlemmar vill ha behandlade på ett styrelsemöte skall inkomma, via mail, till styrelsen senast en vecka innan mötet.

Hösten 2021

Planerade möten och aktiviteter:

 • 14 juni, styrelsemöte
 • 26 juli, styrelsemöte
 • 9 augusti, styrelsemöte
 • 13 september, styrelsemöte
 • 2 oktober, höststädning (13.00-15.00) och 101års firande (15.00-17.00)
 • 11 oktober, styrelsemöte
 • 8 novemeber, styrelsemöte
 • 13 decemeber, styrelsemöte

Ärenden (t ex renoveringar, andrahandsuthyrning) som medlemmar vill ha behandlade på ett styrelsemöte skall inkomma, via mail, till styrelsen senast en vecka innan mötet.

Våren 2021

Planerade möten/aktiviteter:

 • 11 januari
 • 8 februari
 • 8 mars
 • 12 april
 • Städdag: 25 april 10.00–14.00 (frivillig pga Corona smittan)
 • 10 maj
 • 14 juni
 • Årsmöte: 16 Juni 19.00-21-00, prel. på gården

Ärenden (t ex renoveringar, andrahandsuthyrning) som medlemmar vill ha behandlade på ett styrelsemöte skall inkomma, via mail, till styrelsen senast en vecka innan mötet.

Hösten 2020

Planerade möten/aktiviteter:

 • 7 september
 • 5 oktober
 • 2 november
 • 7 december
 • Städdag 3 oktober

Vänligen inkom med ärenden rörande t ex renoveringar, andrahandsuthyrning mm inför dessa datum. 

Våren 2019

Planerade styrelsemöten:

 • 22/1
 • 18/2
 • 19/3
 • 9/4
 • 20/5
 • 10/6

Vänligen inkom med ärenden rörande t ex renoveringar, andrahandsuthyrning mm inför dessa datum

 

Vårstädning (Preliminär):

4/5 10.00

 

Årsstämma (Preliminär):

13/6

 

Hösten 2018

Planerade styrelsemöten:

 • 13/8
 • 10/9
 • 15/10
 • 19/11
 • 10/12

Vänligen inkom med ärenden rörande t ex renoveringar, andrahandsuthyrning mm inför dessa datum

 

Höststädning:

13/10 10.00

 

Våren 2017

Planerade styrelsemöten:

 • 24 januari
 • 21 februari
 • 23 mars
 • 25 april
 • 23 maj
 • 15 juni

Vänligen inkom med ärenden rörande t ex renoveringar, andrahandsuthyrning mm inför dessa datum

Obligatorisk ventilationskontroll:
14 (gårdshuset) och 15 (gathuset) februari, 17.00 – 21.00

Vårstädning:
22 april, 10:00

Årsstämma, preliminärt:
8 juni

Hösten 2016

Styrelsemöten:

 • 23 augusti
 • 20 september
 • 18 oktober
 • 15 november
 • 20 december

Vänligen inkom med ansökningar om renoveringar eller andra ärenden inför dessa tillfällen.

Fönsterrenovering:

Höststädning:

 • Inställd i höst, vi tar ny tag i vår!