Hösten 2023 och våren 2024

Planerade möten och aktiviteter

▪ 28 juni, konstituerande styrelsemöte
▪ 16 augusti, styrelsemöte
▪ 19 september, styrelsemöte
▪ 14 oktober, höststädning (kl.10-14)
▪ 17 oktober, styrelsemöte
▪ 21 novemeber, styrelsemöte
▪ 19 december, styrelsemöte
▪ 16 januari, styrelsemöte
▪ 20 februari, styrelsemöte
▪ 19 mars, styrelsemöte
▪ 16 april, styrelsemöte
▪ 28 april, vårstädning (kl. 10-12), sedan gemensam lunch
▪ 14 maj, styrelsemöte
▪ 29 maj, föreningsstämma (kl. 18:00-), prelimärt gården

Ärenden (t ex renoveringar, andrahandsuthyrning) som medlemmar vill ha behandlade på ett styrelsemöte skall inkomma, via mail, till styrelsen senast en vecka innan mötet.